【莫家強】我好鍾意揀啲逆流而上既股票

我好鍾意揀啲逆流而上既股票。 即係點? 如果有一隻股票,係俾啲壞消息圍繞住佢,但佢既股價都仲可以繼續上升,呢樣,反而係代表緊隻股票既質素。 例如,Nike。 Nike同NBA既關係,唔使講。早前,內地要停止同NBA合作,有唔少評論都話,會影響Nike 既前景。但Nike既股價並無因為咁而下跌,反而仲破頂。調返轉,大家可以諗吓點解。 有啲嘢係,當你可以喺某啲範疇上,做到世界第一,你就會有power。Nike有,NBA都有。 另外一隻,係Apple。 有人話,中美關係差,會影響Apple既中國既生意。短期可能會有,但Apple就係Apple,iPhone 就係iPhone,要封殺佢既市場,都唔係咁容易。 蘋果,我講過,已經轉型成功。 以往喺Steve Jobs既年代,靠iPhone一樣產品,已經夠令公司既盈利不斷增長。但當Steve Jobs唔喺度之後,呢條路就再行唔通。 我哋可以睇到,成間蘋果公司,都再無一個人,可以做到Steve Jobs所做到既嘢。但咁,唔代表蘋果就唔會成功。 今日,蘋果已經show 到俾大家睇,佢已經成功轉型,並開始行一條就算無Steve Jobs都可以成功既路。 以上兩隻股票,我都鍾意。但相比之下,蘋果,我覺得發展空間可能更大。 風險聲明:筆者為證監會持牌人。以上內容並不構成投資建議。投資者於投資前必須充分了解產品風險,自己的財務狀況及投資目標,並諮詢專業顧問。    

Read more

【莫家強】買貨的主要兩個條件

噚晚喺同學群組中,講咗可以買貨。買既貨,主要符合兩個條件。一,走勢要靚,股價近日曾破頂,或仍非常接近頂位;二,最好係美國既全球有領導地位既行業。 至於港股,指數唔差,但我哋就可以睇住有邊啲股票,之前已經一直弱開,而今日都仲係升唔起。 舉例,恒生(0011)之前好弱,有朋友問我造淡好唔好揀呢隻,我話唔好,因為呢隻股唔差。今日,到暫時為止,恒生升2.91%。 相比起東亞(0023),之前比恒生跌得更早,跌得更多,但今早反彈,只能升1.67%。造淡,揀呢隻更好。 再講多少少策略。 中美談判有進展,兩地股市都跟到升,係好事。但下一步,就要開始留意,有邊啲股票好快就無地再升,呢啲股要避,或可等大市升勢減弱時造淡。 至於能夠繼續上升既股票,就一直揸落去。寫到呢度,有特別嘢再update大家。 風險聲明:筆者為證監會持牌人。以上內容並不構成投資建議。投資者於投資前必須充分了解產品風險,自己的財務狀況及投資目標,並諮詢專業顧問。  

Read more

【莫家強】最差既股票,都有最差既股票既用途。

最差既股票,都有最差既股票既用途。 成日講東亞(0023),呢隻股票算最差咩? 差就係差架喇,不過未真係算最差。差過佢既股票,大把。只不過,唔係隻隻有好既工具俾我哋造淡。 港交所要提升生意,其實好簡單,給予投資者更多造淡既工具,開好啲價,生意自然來。 事實上,好多年前,香港已經有股票期貨。有期貨,即係理論上你睇好又得,睇淡又得。但問題係,啲開價完全唔掂。另外,就係根本無宣傳,好多人都唔知。 講返個市,恒指,我唔會睇得太差。因為喺咁低成交既市況中,大戶要將指數舞高弄低,根本易如反掌。我哋要知道,要推高恒指,其實只要買升十隻股票,已經可以做到。 但無論大戶幾有錢,都無可能買升哂二千隻股票。所以,我哋只要揾到啲無前景,質素差,又支大水喉覆蓋唔到既股票,造淡贏面就自然會高。 中美談判,一波三折,噚日傳Partially 傾掂,今朝傳又傾唔掂,依家美期又升返,可能又會傳會傾掂啲嘢,但你點估。 玩遲一兩日啦,邊啲股票強,邊啲股票弱,我諗有做功課既朋友大概都已經知道。時機成熟,有行動,再update大家。 風險聲明:筆者為證監會持牌人。以上內容並不構成投資建議。投資者於投資前必須充分了解產品風險,自己的財務狀況及投資目標,並諮詢專業顧問。  

Read more

【莫家強】港股現時成交極細,容易被大戶操控

消息傳出,政府已落實訂立禁蒙面法,但暫時未見市場有太大波動。不過,都要小心。 原因係港股現時成交極細,容易被大戶操控。雖稍後記者會的內容,都好大機會同報章已公佈既內容相若,但無論如何,也難保大戶不會借消息公佈既時間攪風攪雨,如持倉太多,都要小心。 至於美股,終於回升。雖指數上升幅度不大,但watchlist內既股票,基本上係全數上升,呢樣絕對係好事。如情況理想,下星期有機會出手買貨。 睇埋今晚點先啦。weekend我會努力做功課,如有特別發現,會update大家。 風險聲明:筆者為證監會持牌人。以上內容並不構成投資建議。投資者於投資前必須充分了解產品風險,自己的財務狀況及投資目標,並諮詢專業顧問。    

Read more

【莫家強】美國宣佈對歐洲貨品加徵關稅

美國宣佈對歐洲貨品加徵關稅,唔太關中國事,所以港股既跌幅都相對温和。 不過,雖然係咁,但港股下跌股票既數目遠超上升股票,整體市況都係麻麻地。 至於美股,近期既表現比港股更差。但對於我哋嚟講,反而係好事。因為,我哋可以有機會,喺更低水平買到啲優質股票。 噚晚,道指大跌494點,大部份藍籌股,跌幅介乎1%-3%。但美股既短期走勢仍然好差,要再睇定啲,我先會考慮入市。 咁會唔會有反彈? 一定有,但我既目標唔係博反彈,我貪心啲,我要食一個大浪,要贏一個買完股票,可以坐上去既大浪。所以,我唔會在意反彈。 我會觀察既要點,係邊啲股票喺個市差既時候,已經有跡象唔肯跌。而個市一好轉,就立刻肯升。 蘋果公司,除噚日以外,近期都做到。兩隻信用咭股,噚日都跌超過2%,但再前一日企得相當穩。Nike,跌少過1%,而且接近尾市曾經做過日內高位,加上有業績支持,都係我留意緊既股票。 暫時,未係出手既時候。無辦法,時機未到,所以遲遲都未再出手。到我出手既時候,會再update大家。 風險聲明:筆者為證監會持牌人。以上內容並不構成投資建議。投資者於投資前必須充分了解產品風險,自己的財務狀況及投資目標,並諮詢專業顧問。  

Read more

【莫家強】信用咭股,也開始有擺脫弱勢既跡象

港股,指數表現不差,昨晚外圍跌市,今早恒指跌幅已不算大,其後指數更一路攀升。純粹講指數,跌咗咁多,有反彈出現絕不出奇。 但要留意,現在雖然指收已差不多不用跌,但下跌股票數目仍遠超上升股票,整體大市前景一般。 至於美股,情況剛好相反,指數跌,但有些股票已開始企穩。ICE,在道指下跌超過343點的情況下,仍能微升。CME,都只係跌0.29%。兩隻股票,表現不俗。 信用咭股,也開始有擺脫弱勢既跡象。其中一隻,昨晚也是逆是上升,有機會隨時會再買。 總之,要密切留意住一些比大市早見底回升既股票。另外一個竅門係,近日關於美股既壞消息都幾多,假如見到壞消息持續,但大市已不再下跌,亦係利好既表現。總之,留有cash想再入市既朋友,就要睇實喇。 風險聲明:筆者為證監會持牌人。以上內容並不構成投資建議。投資者於投資前必須充分了解產品風險,自己的財務狀況及投資目標,並諮詢專業顧問。  

Read more

【莫家強】Nike 業績後上升

我美股既watchlist,有好多都係剛破頂,或離頂不遠,有機會將近破頂既股票。有幾隻,大家都可以留意。 Nike,業績後上升,但遇阻壓出陰燭,即係點? 剛破頂,出陰燭,唔出奇。但如果可以克服阻力再上,就可以追。Nike 業績,我未有時間詳細睇,但長遠增長點,係女性運動服裝市場。呢個市場,只要做得好,Nike 股價會有排升。要啲時間再睇相關資料,有機會再同大家分享多啲。 Microsoft,就算市況轉弱,但佢既股價基本上都無乜調整過,呢樣係好事。佢爭啲咩?就係要比我哋睇到,個市一升,佢可以再有上升動力。 記住,買一隻橫行既股票係無意思既。我唔會心急買佢。但假如佢有跡象再開車,就可以博。呢隻股票,只要一日仲係Satya Nadella掌舵,長遠前景將會非常亮麗。當然,以佢既size,係只會穩步上升,但鍾意穩陣同贏面大既朋友,呢隻股票正啱。 Nextera,強到癲,以一隻公用股計,佢今年做到既回報,已經超額完成。揸住既,繼續揸。未買既,其實仲有好多優質公用股選擇。年回報15%-30%,如果你可以收貨,我會建議你既倉位可以加啲公用股。 至於港股,運動服裝股仲好強。但之前一啲好強勢既股票,例如3、823,走勢已完全走樣。有朋友問過,呢兩隻股可唔可以買?我建議就唔好喇。 買,就買繼續強勢既股票。 風險聲明:筆者為證監會持牌人。以上內容並不構成投資建議。投資者於投資前必須充分了解產品風險,自己的財務狀況及投資目標,並諮詢專業顧問。    

Read more

【莫家強】期權短評 – 等機會出現後再博

的確,港美股市的短期走勢,都未如理想。現階段,最好仲係多留現金,等機會出現後再博。 美股方面,Nextera Energy,超強。當然,佢係公用股,較不受市場氣氛影響。但如果大家既投資倉位,都可以加入一啲優質既公用股,對分散風險,會有幫助。 Home Depot,轉弱咗啲,未來幾日要睇住。跌,就有大概之前既買入價平手走;升,就繼續keep。事實上,噚晚開市時佢表現都OK,尾市都唔係跌得多,只跌0.37%,但整體走勢已比之前差咗,如再跌,都要跟策略走人。 交易所股,近日表現不差。CME、ICE,在跌市中仍能保持升勢,但入市,我都建議等市況再有升勢動力先。 現階段,我知道既朋友,有人睇好,有人睇淡,但喺再趨勢既市況下,兩邊都好難做。總之,要注意風險管理。 但特別係美股,整固完再升既機會,我覺得仲係好高。 咁策略好簡單,整固緊,又有風險,咪揸多啲Cash 先囉。到整固完,美股再有升勢,我就會再博。 另外,兩隻信用咭股,暫時大家應該都落咗車,但唔好唔理佢哋。呢兩隻股票,長遠前景非常亮麗,一企穩再轉強勢,我就會再上車。惟此刻未係入市時候,所以,耐心等待機會啦。 風險聲明:筆者為證監會持牌人。以上內容並不構成投資建議。投資者於投資前必須充分了解產品風險,自己的財務狀況及投資目標,並諮詢專業顧問。    

Read more

【莫家強】呢啲市,唔係最易賺錢既時間

港股又好、美股又好,最近都係升升跌跌,呢啲市,唔係最易賺錢既時間。 最易賺錢,係當個市開始出現趨勢,而你跟入去玩。有趨勢既市,好處係,你一跟入去順勢而行,最低限度往後幾個月,你係應該唔使煩,只要簡簡單單坐住啲貨,就係有錢賺。正如係幾個月之前,大家坐Mastercard、Microsoft一樣。 呢一刻,我自己揸住好多Cash,原因就係我睇唔到短期內美股會步入趨勢。 有朋友問,幾時可以買嘢? 其實我既心態係,我唔會估,但我會細心睇住啲股票既走勢。將來,訊號一出,我就會再入市。 當然,噚日美股回穩,我哋要睇住啲股票既表現。Home Depot,前幾日轉弱咗,但已初步企穩,再上,未買貨可以買。 交易所股,等破頂後解決埋啲阻力,又係可以買。其餘都仲有,等個市再明朗啲再同大家分享。 總之,等個市話畀我哋聽點做。General rule,就係等啲股票升先買,寧買當頭起。相反,就繼續揸住cash,耐心等機會。 最後,趕緊條youtube片,同大家講吓Mastercard。呢隻股,只要擺脫到短期弱勢,絕對可以再買。原因,片入面再講。 風險聲明:筆者為證監會持牌人。以上內容並不構成投資建議。投資者於投資前必須充分了解產品風險,自己的財務狀況及投資目標,並諮詢專業顧問。    

Read more

【莫家強】有朋友問,穆廸降香港既評級展望,點睇?

有朋友問,穆廸降香港既評級展望,點睇? 幾個層面。首先,講講評級機構市場。 成個世界,基本上係由三間評級機構玩哂。呢三間機構,依排名分別係標普、穆廸,以及惠譽。三間加埋,共佔整個市場份額約95%。 而頭兩位,標普加穆廸,已共同包辦全球市場約80%既份額,同時間,影響力都較大。 事實上,8、9年前,時任內地央行行長周小川已經開口,對三大評級機構既壟斷表示不滿,並謂要培養國內既評級機構。但多年內,毫無成果。標普、穆廸既地位,仍然牢不可破。 簡單講就係,呢兩個機構話你穩陣,你就穩陣;話你唔穩陣,你就唔穩陣。佢哋要降香港評級,根本都唔到香港做任何嘢。 評級降,有咩影響? 最直接,係影響啲債既價值。而將來,假若港府要發債,都要畀更高成本。 就算係你再出iBond、年金呢啲產品,聰明既投資者,都會要求有更高既回報先會購買。將來,起橋、鋪路、起機場跑道,要賣債集資,成本都會增加。影響,絕對唔細。 今日林鄭話唔同意穆廸降展望,其實係一個非常愚蠢既答法,即係話畀國際既評級機構聽,佢仲未知個問題出喺邊度。 今次,穆廸只係降展望,但評級,遲早下調。到真係降評級,影響就唔會咁細。 風險聲明:筆者為證監會持牌人。以上內容並不構成投資建議。投資者於投資前必須充分了解產品風險,自己的財務狀況及投資目標,並諮詢專業顧問。  

Read more

本網站所包含或提供的資料或材料僅為提供信息,並根本不打算令閣下根據這資料來作交易或投資之用。
對於網站上傳輸的任何資料或材料的正確性、實用性或可獲得性,本網站不承擔任何責任。
對於任何基於此類資料或材料所作的交易或投資決定,本網站也不承擔任何責任。

承印人:Home Concept Group Limited

地址:尖沙咀金巴利道35號金巴利中心13樓03室