QE3買樓策略: 羊年入市準則

有冇聽過「十個羊年九個命苦?」諗樣絕不會歧視命生羊年既人仕! 但羊年真係幾邪。而每次爆鑊都係世界大事加上與資源有關。

 

太遠唔講,由1967先開始。相信後生一輩會聽過六七暴動,近排立會選舉更是將「老左」曾鈺成扣上「左仔放炸彈」既好日子。而「同胞勿近鞋盒」可能係九十後「聽都未聽過」之事。其實在世界層面,大事頻生。中東六日戰爭令以色列成功係該地立足,是後來眾事端之始。中國係境內擊落美國飛機,文化大革命,反西方情緒高漲。好多仲影響緊我地既事都係該年成立,包括恆指基準、無線電視,又或周慧敏同伊麵都係該年出世。股票樓市唔使講,問下家中長輩你就知有幾慘!

 

 

 

到1979年(羊),中東又發生鉅變。伊朗政變而同年伊拉克總統薩達姆(即係最尾比美國佬打死o個個)係該年上任。美國當時幫伊拉克。之後兩個伊斯蘭政權打個不停,亦即兩伊戰爭。令油價上升。中東、資源係羊年既鐵膽!

 

 

1991(羊)年伊拉克戰事爆發,

……….已隱其餘內容

(內容已放入出版新書「樓換樓」,請在2013年7月19日後到各大書局購買)

或網上和筆者認購請email: [email protected]One Response to QE3買樓策略: 羊年入市準則

  1. Foon says:

    多謝諗兄, 一直做CD ROM, 今日留返個言以示支持, 小弟都想買多層樓收租用(有一層就來供完既樓, 明年底供完), 睇左好耐樓, 舉棋不定, 係咁升, 有時都諗安安份份, 等供完先再作打算.
    根據我個响SHK做嘢既親戚講(瓏門佢有份起), 呢一年幾起樓人手短缺, 各地盤都搶人, 因為去年四月後, 規管發水樓(大家都趕响期限前入則), 政府加推地等因素, 起樓需要三至四年(即2014-2015), 未來會供應大增. 個人認為, 政府賣地條款加入限呎樓, 到時細面積單位供應大增, 但價錢未必令未有樓人仕上到車(大西北隴門都萬幾蚊呎, 即四百幾呎都要四百幾萬, 點上車呀), 而有樓人仕想換大面積就冇新供應, 造成左供應斷層。可以想像, 如三年後, 如樓價真如預計下調, 係細樓跌得”甘”過大樓. 小弟愚見, 請指正, TKS


本網站所包含或提供的資料或材料僅為提供信息,並根本不打算令閣下根據這資料來作交易或投資之用。
對於網站上傳輸的任何資料或材料的正確性、實用性或可獲得性,本網站不承擔任何責任。
對於任何基於此類資料或材料所作的交易或投資決定,本網站也不承擔任何責任。

承印人:Home Concept Group Limited

地址:尖沙咀金巴利道35號金巴利中心13樓03室