難關的窮中年變成每日出糧#899

 

諗Sir你好,

 

半年前有幸在網上認識你的網站,即時有相逢恨晚的感覺!隨即搜購及拜讀你的著作<樓換樓>及<收息論>,更完成了6月份收息課程,確實獲益良多,謝謝諗Sir的無私精神令小女子認識不少儲蓄以外仍可增加現金流的知識和技巧。

 

但無奈本人年紀已大、學識偏低以及資質有限,又廳幸遇上飯碗不保快被人奪去的厄運,慨嘆浪費了很多時光沒有去為自己產生現金流,更沒有洞悉人到中年飯碗不保的危機,現在希望可透過收息或保險比較穩妥保本的方案以增加現金流來支撐失去工作後的生活。

 

小女子47歲單身,月薪$25000,現居新界西近地鐵單棟樓,物業屬本人名下及沒有按遏,市值大約350萬,另外只有銀行存款110萬。希望諗Sir幫忙分析及提供可行方案,今小女子可以面對這個難關,萬分感激!

 

順祝諗Sir事事如意、身體健康!

窮中年

 

ANSWER:

讀者個案警醒年青一群,今朝努力消費唔代表老來生活有保障。努力工作是好一點、但若只曉死揸銀紙情況有如溫水上的青蛙、被政府印鈔集團慢慢侵吞自己財富、有一日你老闆唔掂自然要炒埋你。香港股市已連續大跌幾日、買股票自然多受損、唔買股票亦或會因公司政策有變而間接受損。急劇去槓桿化加上貨幣內含值慢慢被侵吞,如果閣下無「少年股神」既智慧曉用沽空期指去對沖財技股、又或沈大師既七七四十九注入市法傍下身、在如斯亂世怎保家人同自己於安然呢?

 

筆者建議、是去除市場雜音、及正確選對投資工具為市況做對沖。近日股市大跌、且看債市表現如何? 首先大家要認識不同類型的債券、在同市況下表現有異、對股市之關連性亦不同。再看遠一點、其實就算在加息環境、唔係話全部債券表現都唔好的。有些更是有升有息。當然債券的限制是唔會一年升一倍、但當你年紀漸長、或有感「就黎埋岸」、加債入投資組合絕對正確。股票同樓點解大家買咁多? 係因為香港有股票經紀同地產經紀、窩輪更是要搵靚女去SELL、至於債券、ETF近乎無人提。

 

先由最簡單出發、近日美國10年期國債孳息率下跌、原因是債券價格上跌。當然買美國國債只是理論性、若講執行要將錢搬到讀者六月課有提及的一隻穩穩穩陣基金(下圖1)、做債基只得8%息、而回報較少的情況下近幾日價格上升、在過往一個月有上升0.09%的「佳績」。即投入100萬、每月收息$6660、而呢個月價格冇下跌。

FF

那看看多人採用的債基在近月之表現、見圖2由月初至今由13.64跌至13.47水平,一個月跌0.81%、很是有交待。同學平日無事持有此債基收息、年11%,即投入100萬月收$9166、到滿街鮮血套些少出黎買股票、如此機械操作、又唔使煩、平時又有月入幫補自己支出。

EE

當然、你可會質疑點界定「滿街鮮血」? 同學知筆者解說偏向數理化、在大跌市有兩個位置予大家參考、一是強勢股跌至250天線、計今日港交所250線約在$201元。再下一個位置是見公用股全線崩潰、觀乎2008年中電係2008/12月向下暴瀉、筆者有感此表示各人對股市信心盡失、實應把握入市作長線投資。恆指上次熊市在2009/3月見底。至於有讀者在FANSPAGE追問筆者可唔可以講下大市? 筆者只好說未見習大大用武力清場、股市未明朗因素仍在。要入市者已有上方兩法交代。由於筆者早年在金融機構服務、自己買賣股票困難、所以未有買股習慣。今時今日持倉水平只在可用資金的10%以下。另外如閣下步入中年、應考慮利用債券及樓房賺息、而戒掉用股成日想賺價既取向。本案讀者現金水平、宜入手債基、享收每月有錢收的樂趣。與其望住AASTOCK睇隻股票幾時爆上、不如穩陣每隔幾日出糧仲過癮*。

 

*每隔幾日出糧需要債基及套房亙用才成。本網站所包含或提供的資料或材料僅為提供信息,並根本不打算令閣下根據這資料來作交易或投資之用。
對於網站上傳輸的任何資料或材料的正確性、實用性或可獲得性,本網站不承擔任何責任。
對於任何基於此類資料或材料所作的交易或投資決定,本網站也不承擔任何責任。

承印人:Home Concept Group Limited

地址:尖沙咀金巴利道35號金巴利中心13樓03室